Žydų gelbėtojai

Avraham Tory apie Marijoną Jurkšaitienę ir jos sūnų Juozapą

Kauno geto kronikos autorius, žinomas advokatas Avraham Tory (Abraomas Golubas) savo knygoje „Kauno getas: diena po dienos“ labai šiltai atsiliepia apie Marijoną Jurkšaitienę, jos sūnų Juozapą, apie tai byloja ir Avrahamo Tory laiškai Juozapui Jurkšaičiui. Iš 1961 m. gegužės 24-os d. A. Tory laiško Juozapui Jurkšaičiui:

/.../ Niekad neužmiršom Tavęs, brangiausias Juozai, nežiūrint mirties bausmės, jeigu sužinotų hitlerininkai, kad jūsų namuose slapstosi žydų tautos piliečiai – ne tik davėt mums trims prieglaudą, bet ir daug daugiau – gailestingai ir draugiškai rūpinotės visu kuo iki laimingos minutės, kol hitlerininkai paspruko iš jūsų tėvynės, Virvagalių kaimo.

raktažodžiai: gelbėtojai Jurkšaitis
Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija