Žydų gelbėtojai

Brazienė Adelė

Iš Danutės Brazienės liudijimo:

Mano tėvai: Juozas Brazys, Kazio ir Adelė Brazienė, Jono vokiečių okupacijos laikais slėpė žydus – Vilkaviškio miestelio gyventojus Iciką Šteiną su žmona ir Pilviškių gyventoją Jankelį. Mūsų šeima gyveno Vilkaviškio rajone, Alksnėnų apylinkėje, Starkų kaime. Minėti žydai atėjo nakties metu ir verkdami prašė paslėpti, tėvai sutiko. Slėpė metus laiko. Buvo padaryta slėptuvė ūkiniam pastate. Aš, Danutė Brazienė, nešdavau valgyti.
Artėjant frontui, mums buvo įsakyta trauktis iš namų. Tada jau ir jiems buvo labai pavojinga būti. Mūsų slepiami žydai nakties metu persikėlė kažkur kitur, kur jiems buvo saugiau. Kada frontas praėjo, jau vokiečių nebuvo, mes buvome susitikę, jie liko gyvi. Mums buvo labai dėkingi.

1995, spalio 10

Iš Jeronimo Venciaus liudijimo:

Aš gimiau 1914 m. Vilkaviško rajone, Vokiškėlių kaime. Ten ir gyvenau iki 1950 metų. Dabar gyvenu tame pačiame rajone Didžiųjų Šelvių kaime. Galiu paliudyti, kad Iciką Šteiną asmeniškai pažinojau ir jis mane pažinojo, o kad vokiečių laikais jis gyveno pas Brazį Juozą, Kazio, tai žinojau iš savo tėvo pasakymo ir jo paties pasakojimo vokiečiams pasitraukus.

1995, spalio 7Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija