Žydų gelbėtojai

Tercijonas VincasTiems, kuriems tai svarbu:

Mes liudijame, kad Vincas Tercijonas, medicinos daktaras, dirbęs pediatru Kaune (Lietuva) ir kartu su žmona bendradarbiaudami su Lietuvos pogrindžiu 1942–1944 m., gelbėjo mūsų vaikų: sūnaus Simono, septynerių metų ir dukters Helen, šešiolikos metų gyvybes, kai mes buvome Kauno gete, vėliau Štuthofo koncentracijos stovykloje Vokietijoje. Mūsų vaikai buvo slepiami ūkyje, kur jie išbuvo iki karo pabaigos.
Ponas ir ponia Tercijonai padėjo išsigelbėti nuo nacių persekiojimo, dar keliems žydams iš Kauno geto. Viena iš jų buvo Sara Oleiskienė, gydytoja, kuri pabėgo ir buvo paslėpta (su išgalvota pavarde) vaikų prieglaudoje Vilniuje. Ji ten dirbo iki karo pabaigos.
Vincas Tercijonas Lietuvoje gyveno iki 1944 metų rugpjūčio. Atėjus sovietams į valdžią V. Tercijonas su visa šeima išvyko į Vokietiją. Dvylika jų artimų giminaičių 1941 m. birželį buvo ištremti į Sibirą.
Pareiškiame, kad mums tai yra ypatinga garbė išreikšti mūsų dėkingumą ir pagarbą p. Vincui Tercijonui ir jo žmonai už jų kilnius darbus.

Chaimas Finkelšteinas
1950 m. birželio 15d.

Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija