Žydų gelbėtojai

Montvilaitė Elena

Iš Elenos Montvilaitės prisiminimų:

Aš, Elena Montvilaitė, gimiau 1909 m. birželio 1d., Labūnavėlės kaime, Užvenčio raj., Šiaulių apskrityje. Jaunystėje pasirinkau pasiaukojimo kelią, – Kristaus kelią, įstojau į vienuolyną.
Prieš karą buvo daug nelaimingų, sergančių vaikų, vaikų su įvairiais apsigimimais, invalidų. Jie elgetaudavo sėdėdami gatvėse. Mes įkūrėme „Vaikelio Jėzaus globos“ draugiją. Nupirkome Kaune, Apuolės g. Nr. 20 namelį, kur priglaudėme sergančius vaikelius. Aš ten dirbau vedėja. Prasidėjus vokiečių okupacijai, pradėjau dirbti auklėtoja.
Mano brolis Zigmas Montvila buvo vedęs gražią žydų tautybės mergaitę iš Užvenčio rajono, Sarą Olšvangaitę. Priėmėme Sarą dirbti siuvykloje, taip ją slėpėme. Tada daug vaikų iš Kauno geto priėmėme į prieglaudą. Vienuolis Bronius Gotautas naktimis atnešdavo vaikus. Mes slėpėme ne tik vaikus, bet ir suaugusius žydus. Vyr. medicinos seselė Antanina Skačkauskaitė gaudavo iš kunigų gimimo metrikus ir mirusių lietuvių pasus, žydai gyveno su svetimomis pavardėmis.


Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija