Žydų gelbėtojai

Skripkauskienė Bronė

BRONĖ SKRIPKAUSKIENĖ
VIKTORAS SKRIPKAUSKAS
MAGDALENA STANIENĖ ir jos dukra Olimpija Stanaitė-Rutienė


Cipora Zimanaitė (Zipora Zimon-Toker) gimė 1923 metais Darbėnuose, ten ir gyveno kartu su savo tėvais.
Vienas Ciporos brolis prieškaryje jau gyveno Palestinoje, o kitas suspėjo pasitraukti į Rusiją. Nacistinei Vokietijai okupavus Lietuvą, prasidėjo žydų persekiojimai ir žudynės. Ciporos tėvą nužudė Darbėnuose, o ji pati su savo motina pabėgo į Liepoją, tačiau netrukus jas abi ten sugavo ir vežė nužudyti. Ciporai pavyko nusiplėšti geltoną lopą ir pabėgti, o jos motiną nužudė Liepojoje. Tuo sunkiausiu Ciporai metu gyvybiškai svarbią pagalbą jai suteikė Darbėnų siuvėjas Viktoras Skripskauskas ir jo žmona Bronė. Iš pradžių Cipora slapstėsi pas Bronę ir Viktorą Skripkauskus, tačiau vėliau, kad išvengtų pavojų, ieškodavo prieglobsčio ir kitur. Vieną žiemą ji gyveno Bronės Skripkauskienės motinos Magdalenos Stanienės namuose. Šiuose namuose gyveno ir kita Magdalenos dukra – Olimpija Stanaitė. Olimpija ir Cipora buvo labai geros draugės. Cipora Zimanaitė šioje šeimoje gyveno kartu su visais, saugumo sumetimais namiškiai ją vadino Stase. Tačiau kaimynai pradėjo įtarinėti dėl per anksti užtraukiamų užuolaidų. Todėl Ciporą-Stasę vėl pervežė pas Viktorą ir Bronę Skripkauskus į Pelėkų kaimą, kur iš Darbėnų persikėlė gyventi ši šeima.
Viktorui ir Bronei Skripkauskams bei Magdalenai Stanienei ir jos dukrai Olimpijai (dabar Rutienei) padedant, Cipora Zimanaitė išgyveno per karą, po karo ištekėjo, tapo Cipora Toker (Zipora Toker) ir 1947 m. su vyru išvyko į Palestiną. Iki šių dienų ji tebegyvena Izraelyje.


Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija