Žydų gelbėtojai

Vaicekavičiūtė Zofija

Jono Vaicekavičiaus šeima. Sėdi: Jadvyga Vaicekavičienė, Eleonora Vaicekavičiūtė-Vaidotienė. Iš kairės į dešinę stovi: Marija Vaicekavičiūtė-Katinienė, Antanas Vaicekavičius, Zofija Vaicekavičiūtė. Kaunas, 1947
Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija