Žydų gelbėtojai

Jankovska (Jankowska) Bronislava

Leonardas JANKOVSKIS(JANKOWSKI) Bronislava JANKOVSKA (JANKOWSKA) jų dukra GALINA JANKOVSKA-MEŽANEC Feler ir Šapiro šeimoms pasisekė, kadangi buvęs jų kaimynas Gasparas Gaidamovičius padėjo jiems pabėgti iš geto, leido slapstytis savo sodyboje, aprūpindavo geriamu vandeniu ir maistu, niekam neišdavė šios paslapties. Deja, Šapiro šeima žuvo paskutinį karo mėnesį. Per karą Šapiro šeimos nariai buvo įvairiuose getuose, slapstėsi keliose vietose, kartu buvo ir Feler šeima. Kai Feler šeima atsiskyrė ir pasislėpė kitur, bomba pataikė į tą vietą, kur slapstėsi Šapiro šeimos nariai, todėl jie visi ir žuvo. Feler šeimos nariai – Joshua-Nahum Feler gim. 1890, jo žmona Miriam gim. 1892, dukra Judita gim. 1918 ir dukra Dvora (dabar Yoetz), gim. 1920, ieškodami prieglobsčio atsitiktinai pakliuvo pas Jankovskius, kurių jie prieš karą nepažinojo. Jie pasiprašė pasilikti nakčiai, tačiau Jankovskiai juos išslapstė savo sodyboje iki karo pabaigos, nuo 1944 vasario iki išlaisvinimo. Jankovskių gyvenamasis namas buvo mažas, vieno kambario. Šiame kambaryje ir buvo iškasta duobė, kurioje slėpėsi Feleriai. Gelbėtojų dukra Galina pasiaukojamai globojo besislapstančius. Vieną dieną, būdama lauke, ji pastebėjo besiartinančius policininkus. Galina greitai grįžo namo ir perspėjo Feler šeimos narius apie gresiantį pavojų. Jiems nebeužteko laiko pasislėpti duobėje, todėl visi užlipo ant rusiškos plytos, buvusios troboje, viršaus. Laimei, jų neaptiko policija, nors ir apieškojo namą. Po kurio laiko Jankovskių namuose vėl buvo krata. Tą kartą Dvora Feler ir jos sesuo Judita pasislėpė rūsyje, o tėvai kitoje sodybos vietoje. Dėka Jankovskių visi išsigelbėjo vėl ir šį kartą. 1959 Feler šeima išvyko į Izraelį ir ryšiai su Jankovskiais nutrūko. Dvora jų ilgai ieškojo ir, pagaliau, jai pavyko rasti Galiną, nuo tuo laiko jos palaiko reguliarius tarpusavio ryšius.
Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija