Žydų gelbėtojai

Ivanauskienė Elena

1944-ųjų metų pradžioje Lėja Portaitė su grupe žydų, pabėgusių iš įvairių getų, slapstėsi Alytaus rajono miškuose, šalia Skovagalių kaimo. Tarp besislapstančių buvo ir Samuelis Ingelis, vėliau tapęs Lėjos vyru. Atsidūrusi ant visiško išsekimo ribos, Lėja ryžosi pasibelsti į valstiečių duris ir paprašyti maisto. Iš namo išėjusi moteris, neturtinga valstietė, kaip netrukus paaiškėjo, buvo kurčia, tačiau labai geros širdies. Kai Lėja prisipažino Elenai Ivanauskienei, kad turi draugą – Samuelį Ingelį, Elena sutiko ir jį priimti, nors ir baiminosi, kad tam nepritars jos vyras. Todėl šią paslaptį Elena atskleidė tik savo vaikams Giedrutei ir Gintautui, kurie tapo tikrais šios žydų poros gelbėtojais. Kai vokiečiai šiame kaime pradėjo žydų medžioklę, Gintautas ir Giedrutė padėjo Lėjai ir Samueliui persikelti į laikiną slapstymosi vietą miške, kur jie sulaukė išvadavimo.


Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija