Žydų gelbėtojai

Račiūnas Antanas, Antano

Ona RAČIŪNIENĖ
Antanas RAČIŪNAS
ir jų vaikai Antanas, Petras ir Vincentas


Pranas Zaksas su savo seserimis Ona ir Marijona karo metais gyveno Raseinių rajone, Gūrų kaime, netoli Raseinių. Jų tėvai jau seniai buvo mirę, ūkyje šeimininkavo brolis Pranas ir abi seserys – Ona ir Marijona. Per visą vokiečių okupacijos laikotarpį šie žmonės ir Prano pusbrolio Vincento Račiūno artimieji slėpė ir išmaitino Samsono Milnerio šeimos narius. Zaksai buvo pažįstami su Milnerio šeima dar prieš karą. Samsonas Milneris turėjo malūną, jo namai buvo už kilometro nuo Zaksų vienkiemio. Karui prasidėjus, pas Zaksus atėjo prašytis pagalbos Samsonas Milneris su abejais sūnumis – jaunesniuoju Bereliu ir vyresniuoju Aronu, kartu su jais buvo ir Milnerio žmonos brolis Kaganas. Vyrenysis Milnerio sūnus Aronas ir žmonos brolis Kaganas nuėjo pas kaimynystėje gyvenusį Zaksų pusbrolį Vincentą Račiūną, o Samsonas Milneris su jaunesniuoju sūnumi Bereliu pasiliko pas Zaksus. Vincento Račiūno sodyboje buvo įrengtos net trys slėptuvės: malkinėje, vištidėje ir troboje. Frontui priartėjus prie Raseinių, besislapstantiems teko ieškotis saugesnės vietos. Visi žydai, kuriuos pasiaukojamai gelbėjo Raseinių rajono valstiečiai – Pranas Zaksas, Ona ir Marijona Zaksaitės bei Antanas Račiūnas, Ona Račiūnienė ir jų vaikai Antanas, Petras ir Vincentas išgyveno. Po karo Milnerių šeima pradžioje gyveno Kaune, vėliau emigravo į Izraelį. Prieš keletą metų visus savo gelbėtojus aplankė šiuo metu Izraelyje gyvenantis Aronas Milneris.

Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija