Žydų gelbėtojai

Paulavičius Jonas Kęstutis

Stalius Jonas Paulavičius su savo žmona Antanina ir vaikais – 16 metų Danute ir 15 Kęstučiu karo metais gyveno Kauno priemiestyje Panemunėje. Jonas Paulavičius buvo nepalenkiamas nacių režimo priešininkas. Kai jo draugas Česlovas Prapuolenis paprašė suteikti prieglobstį ketverių metų žydų berniukui, jis noriai sutiko. Pasitaręs su šeimos nariais, Jonas Paulavičius nusprendė priimti slapstyti ir berniuko tėvus Icchaką ir Leną Šamesus, ir berniukų senelę. Jonas Paulavičius su sūnumi Kęstučiu, dirbdami naktimis, savo name po grindimis įrengė žydams slėptuvę, kurioje slapstėsi Šamesų šeima. Tačiau tuo Paulavičiai neapsiribojo – suprasdami uždarytų į getą žydų kančias, jie nusprendė išgelbėti kuo daugiau žmonių.
Jonas Paulavičius pradėjo susitikinėti su Kauno geto žmonėmis, siūlydamas prieglobstį savo namuose. Taip pat elgėsi ir jo sūnus Kęstutis – atsivedė iš geto į savo namus mokyklos draugą Jochananą Feiną, kuris apsigyveno kambaryje kartu su kitais Paulavičių šeimos nariais. Dvi moterys – Miriam Krakinovski ir Katavušnikienė paskutinę minutę pabėgo iš varomos deportacijai žydų kolonos. Tai pastebėję, tuo metu buvę gatvėje Jonas Paulavičius ir jo sūnus Kęstutis, abi, nepažįstamas jiems moteris, atsivedė į savo namus, kur toje pačioje slėptuvėje visi žydai sulaukė išvadavimo.
Tarp 12-os Paulavičių šeimos išgelbėtųjų žydų buvo šie žmonės: Icchakas ir Lena Šamesai, jų sūnus ir Šameso motina, gydytojai Chaimas ir Tania Ippai, Aaronas Neimarkas su žmona, Jochananas Feinas, Miriam Krakinovski, Katavušnikienė.
Jonas Paulavičius, Antanina Paulavičienė, Jonas Kęstutis Paulavičius, Danutė Paulavičiūtė pripažinti Pasaulio Tautų Teisuoliais 1983 metais.

Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija