Žydų gelbėtojai

Pakutinskas Stasys

Karo metais keturių asmenų eržvilkiečių Goldšteinų šeima: tėvai – Chaimas ir Basia bei du jų vaikai Arielis (septynerių metų) ir Dovydas (trijų metukų) išgyveno padedant daugeliui Eržvilko ir Gaurės valsčiaus ūkininkų.
Po karo Goldšteinai išvyko į JAV, apsigyveno Los Anželo mieste. Chaimas Goldšteinas, jau gyvendamas JAV, sudarė savo gelbėtojų sąrašą, kuriame mini daugelio žmonių pavardes, padėjusių jiems išgyventi. Tarp jų: Vincentas ir Petronėlė Pociai ir 4 jų vaikai – Stanislava, Ona, Zofija ir Bronius; Antanina Endrikienė, Ona ir Apolinaras Žemaičiai, Antanina Macaitienė, Juozas ir Stasė Gaižauskai, Ambrazaičiai, Stirbiai, Puišiai, Kriskiai, Sturonai, Juškiai, Pakutinskas, Tarvainiai, Šimkai, Bandzinai ir kiti.
Daugelį metų su žydų gelbėtojais dirbęs Kauno žydų bendruomenės narys, Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus pagalbininkas savanoris Judelis Ronderis, surado daugelį šių gelbėtojų palikuonių, tebegyvenančių gimtose vietose.
1991 metais iš JAV į Lietuvą atvyko Chaimo Goldšteino sūnus Dovydas. Jis aplankė senasiąs Eržvilko ir Skaudvilės žydų kapines, Eržvilko ir Skaudvilės žydų genocido vietas, pabuvojo savo gimtajame name, po to Eržvilke įvyko labai įdomus susitikimas su gelbėtojais ir jų šeimomis, kuriame dalyvavo virš 10 gelbėtojų šeimų atstovų. (Judelio Ronderio, organizavusio šį susitikimą ir Dovydo Goldšteino kelionę užrašyta informacija).


Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija