Žydų gelbėtojai

Kupraitis Jonas

Vytas BALTUTIS
Antanas KUPRAITIS
Ieva KUPRAITIENĖ
Juozas KUPRAITIS
Jonas KUPRAITIS


Katalikų kunigas Vytas Baltutis 1943 m. tarnavo Gražiškiuose, Vilkaviškio rajone. Vieną dieną jis gavo laišką nuo bendraklasės žydės Miriam Gail. Miriam kartu su broliuku ir sesutėmis buvo įkalinta Kauno gete. Laiške Miriam prašė kunigo padėti jai ir jos šeimai pabėgti iš geto. Vytas Baltutis, nuskubėjo į Kauną, susitiko su Miriam ir pradėjo planuoti pabėgimą iš geto. Jis norėjo parūpinti netikrus dokumentus, tačiau 1944 kovo 27 dieną Kauno gete įvyko Vaikų akciją ir Miriam, jos broliukas Iseris ir sesutės Maša ir Estera pabėgo iš geto be jokių dokumentų. Miriam, Iseris, Maša ir Estera sėkmingai pasiekė Gražiškius, kur juos šiltai sutiko kunigas Vytas Baltutis. Vėliau kunigo dėka, valstiečio Antano Kupraičio šeima, kuri gyveno Vaitkabalių kaime, Vilkaviškio rajone, priėmė keturis vaikus pas save. Antanas Kupraitis kartu su žmona ir sūnumis Juozu ir Jonu, slėpė pas save Miriam, Iserį, Mašą ir Esterą šešis mėnesius, kol rajonas 1944 m. spalį buvo užimtas sovietų.
Kuomet karas baigėsi Vytas Baltutis paliko kunigystę, vedė ir emigravo į Kanadą. Iseris, Maša (vėliau Jaron) ir Estera (vėliau Spektor) emigravo į Izraelį, o Miriam (vėliau Rabinovič) į Jungtines Valstijas. Daugelį metų išgelbėtieji palaikė ryšius ir Vytu Baltučiu ir su Kupraičiais.

Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija