Žydų gelbėtojai

Kunčaitis Antanas

Antanas Kunčaitis

1944 metų gegužę iš Kauno geto pabėgo du jauni vyrai ir moteris. Tai buvo Samuelis Deičas, Jerachmielis Bermanas ir Irena Berman. Jie planavo prisijungti prie Sovietų partizanų, įsikūrusių Kazlų Rūdos miškuose. Tačiau pabėgėliai pasiklydo, nebežinojo kur jie randasi, ir miške juos užklupo naktis. Beklaidžiodami jie pastebėjo šviesą ir priartėjo prie vienišos trobelės, kurioje, kaip paaiškėjo, gyveno eigulys Antanas Kunčaitis. Jis pakvietė pabėgėlius į vidų ir pasiūlė pas jį pernakvoti. Kitą rytą Antanas nuvedė Samuelį Deičą, Jerachmielį ir Ireną Bermanus į kaimą, kur jie tikėjosi susisiekti su partizanais. Padedant Antanui Kunčaičiui, Kauno geto pabėgėliams pavyko įgyvendinti savo planus.
Praėjus mėnesiui, partizanas Samuelis Deičas išvedė iš Kauno geto grupę žydų jaunuolių. Lietuvių policijai surengus pasalą, įvyko susišaudymas, jėgos buvo nelygios, visi žydų jaunuoliai žuvo, o sunkiai į koją sužeistam Samueliui Deičui pavyko nušliaužti iki eigulio Antano Kunčaičio trobelės.
Antanas priėmė Samuelį Deičą, slėpė jį ir globojo iki vokiečių okupacijos pabaigos, 1944 metų rugpjūčio. Po karo Samuelis Deičas (vėliau Ben-Menachem) emigravo į Izraelį,

Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija