Žydų gelbėtojai

Katinskaitė Kotryna

Juozas KATINSKAS, Marija KATINSKIENĖ Kotryna KATINSKAITĖ, Ona KATINSKAITĖ-DOVEIKIENĖ Tobijas Jafetas gimė Kaune Bertos ir Rafaelio Jaffetų šeimoje. Berta ir Rafaelis turėjo tris sūnus – vyriausias Azrielis, vidurinysis – Fima (mirė būdamas šešerių) ir Tobijas jauniausias. 1939 metais šeima emigravo į Angliją. Pas juos iš Lietuvos atvyko pasisvečiuoti Tobijo pusseserė Onutė Katinskaitė, kuri tik ką baigė gimnaziją. Tačiau Europoje darėsi vis neramiau ir Tobijo motina nusprendė parvežti mergaitę į Kauną, kartu su savimi ji pasiėmė ir Tobiją. 1940 metais Lietuvoje pasikeitė valdžia, vizos nebegaliojo, ir Berta su Tobijumi nebegalėjo grįžti į Angliją. Tobijo tėvas ir vyresnysis brolis pasiliko Anglijoje. 1941-jų rugpjūtį Berta ir Tobijas buvo priversti persikraustyti į getą. Po Vaikų akcijos Berta nusprendė bandyti gelbėti Tobiją, išvesti sūnų iš geto. Ji tai suorganizavo padedant savo seseriai Mašai, kuri buvo ištekėjusi už lietuvio Juozo Katinsko. Kai 1944-ais metais, vieną balandžio dieną, Tobijas išėjo iš geto, sutartoje vietoje jį pasitiko Kotryna Katinskaitė, Juozo Katinsko sesuo ir pusseserė Onutė. Visi kartu jie nuėjo į butą, kuriame gyveno Tobijo pusbrolio Liovos Frenkelio auklė Pranė Špokaitė-Juodvalkienė. Katinskai parūpino Tobijui dokumentus Jono Vaitkevičiaus vardu ir kitą rytą Kotryna, Onutė ir Tobijas įsėdo į traukinį ir visi atvyko į Vilnių pas Juozą ir Mašą Katinskus. Šioje šeimoje gyvendamas nelegaliai ir slėpdamasis nuo pašalinių akių (bute dar gyveno du įnamiai – studentas ir policininkas), Tobijas ir sulaukė išvadavimo 1944-ųjų liepą. Tobijo motina Berta Jaffetienė žuvo likviduojant Kauno getą. Likęs gyventi Lietuvoje, Mašos ir Juozo Katinskų šeimoje, Tobijas Jafetas įgijo išsilavinimą, vėliau sukūrė šeimą, dirba ir gyvena Vilniuje.
Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija