Žydų gelbėtojai

Karaška Juozas

Juozas KARAŠKA Elena KARAŠKIENĖ Fenia Švabaitė, būdama Kauno gete, nepailsdama ieškojo slapstymosi vietų visiems savo šeimos nariams, ypač savo seserų Anios ir Cilės vaikams. 1943-ųjų gruodį Natalija Jegorova, kuri stengėsi padėti šiai šeimai bei daugeliui kitų geto žmonių, paėmė ir Fenios Švabaitės sesers Anos Rudaickajos dukteris – 6-ių metų Editą ir 10-ies metų Jutą. Ji perdavė mergaites drąsiai moteriai Serafinienei. Nors Serafininės namelis stovėjo priešais gestapą, tačiau ji nebijojo padėti žydams. Pas Serafinienę ilgą laiką gyveno Fenios Švabaitės dėdė dr. Lazaris Gutmanas, kelioms dienoms rado prieglobstį mergaičių motina Ania Rudaickaja. Serafinienės namai tapo besislapstančių Švabų šeimos narių susitikimų vieta. Kadangi vienoje vietoje ilgam pasilikti buvo pavojinga, šios šeimos nariams, ieškant naujų slapstymosi vietų ir dokumentų, visą laiką padėjo legendinis žydų gelbėtojas Bronius Gotautas. Anios Rudaickajos dukteris Jutą ir Editą priglaudė muzikos mokytojas Juozas Karaška ir jo žmona Elena, kurie gyveno Kaune, Šančiuose. Kiek vėliau pas Karaškas apsigyveno ir Fenios Švabaitės tėvai. Juozas Karaška įrengė slėptuvę namo rūsyje. Darbas, ją įrengiant, buvo labai pavojingas, reikėjo saugotis kaimynų, Juozas dirbo tik naktimis. Šioje slėptuvėje sulaukė išlaisvinimo – Fenios Švabaitės tėvai Dovydas ir Tauba Švabai, Švabų anūkės Juta ir Edita Rudaickajos, Frida Byron su dukra Debora ir Fridos draugas, po karo tapęs jos vyru, Hermanas Lurje. Deja, dr. Fenios Švabaitė seserys Ania ir Cilė neišvengė tragiškos lemties. Anią suėmė kartu su ją gelbėjusia Serafiniene. Anią nužudė, Serafinienė kurį laiką buvo kalėjime, bet vėliau jai pavyko išsigelbėti. Kitai dr. Fenios Švabaitės seseriai Cilei bandė padėti Irena Gaižauskienė. Paėmusi visas savo brangenybes, tikėdamasi papirkti sargybinį, ji nuėjo prie geto tvoros, tačiau Cilę ir Ireną nušovė, vos perėjusias gatvę. Dr. Fenia Švabaitė ir jos šeimos nariai ilgą laiką po karo bendravo su Juozu ir Elena Karaškomis. Išgelbėtos Fridos Byron-Lurje šeima emigravo į JAV, Edita ir Juta Rudaickajos gyvena Izraelyje. Juozo ir Elenos Karaškų dukra Gražina 1994 metais lankėsi JAV, kur susitiko su Frida Byron ir jos dukra Debora.
Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija