Apie projektą

Padėkos

Ekspozicijos stenduose pateikiama 50 išsigelbėjusių vaikų istorijų, 20 stendų, skirtų žydų gelbėtojams, tarp jų pasklidę istorinio konteksto stendai.
Didelės apimties tekstinė ir vaizdinė medžiaga – vaikų liudijimai, istorijų aprašai, archyvinės nuotraukos, sukaupta parodos kompiuteriniuose terminaluose. Šios unikalios ekspozicijos medžiaga išsamiai pateikta kompaktiniame diske.
Dėkojame visiems šios ekspozicijos dalyviams – Lietuvoje per Holokaustą išgyvenusiems žmonėms, kurie pasidalino su mumis skaudžiais prisiminimais ir leido naudoti fotografijas iš asmeninių archyvų. Jie yra:

Ariela Abramovičiūtė Sef (mirusi)
Frida Michnaickytė-Arinovski (Izraelis)
Alfonsas Bukontas (Lietuva)
Dvora Burštein (Dora Kvartovskytė) (Izraelis)
Liuba Funkaitė-Česakov (Izraelis)
Dalia Hofmekler-Ginzburg (Izraelis)
Izaokas Glikas (Lietuva)
Leonidas Goldbergas (Leonas Volpertas) (Rusija)
Anita Levinaitė-Fridberg (Lietuva)
Tobijas Jafetas (Lietuva)
Tikva Chlomovič-Jeral (JAV)
George (Jona) Gordimer (JAV)
Rūta Lopianskaitė-Gorinienė (Lietuva)
Jakovas Gurvičius (Izraelis)
Dovydas ir Jakovas Kalamickai (Izraelis)
Ilana Kamber-Ash (mirusi)
Anusia Keilsonaitė (Rusija)
Sergejus Korablikovas-Kovarskis (Izraelis)
Icchakas Kromas (Izraelis)
Chaviva Zivaitė-Krasnickaja (Izraelis)
Fruma Vitkinaitė-Kučinskienė (Lietuva)
Mošė Kuklianskis (Izraelis)
Telesforas Laucevičius (Lietuva)
Tamara Lazersonaitė-Rostovskaja (Izraelis)
Dovydas Leibzonas (Lietuva), Ada Leibzonaitė-Kantorovič (Izraelis)
Sulamita Fromanaitė-Lev (Lietuva)
Solomonas (Šlioma) Levinas (Lietuva)
Judita Pacaitė-Mackevičienė (Lietuva)
Ranana Kleinšteinaitė-Malchanova (Lietuva)
Icchokas Meras (Izraelis), Janina Meraitė-Geršienė (Izraelis)
Dora Šapira-Nidel (Izraelis)
Rūta Milerytė-Noreikienė (Lietuva)
Georgijus Petrovas (miręs)
Markas Petuchauskas (Lietuva)
Danutė Pomerancaitė-Mazurkevič (JAV)
Rozeta Šolomovičiūtė (Rabinovičiūtė)-Ramonienė (Lietuva)
Roza Lamdanskytė-Riaikkenen (Australija)
Katia Segalson-Rosen (Izraelis)
Moisiejus Rozenbliumas (Izraelis)
Ira Reiches-Roth (Kanada), Tamara Chonovič-Apelbaum (Izraelis)
Ilana Pagirskaitė-Rozentalienė (Lietuva)
Leo Rozentalis (Lietuva)
Rūta Kronaitė-Sigal (mirusi)
Grigorijus (Stanislavas) Šeršnevskis (JAV)
Jehošua Šochotas (Izraelis)
Aleksandras Štromas (miręs)
Jozelis Traubergas (Joelis Trovbergas) (Lietuva)
Irena Veisaitė (Lietuva)
Rosian Bagrianskytė-Zerner (JAV)
Jakovas Zilbergas (Izraelis)


Už suteiktą teisę naudoti archyvinę – foto, vaizdo ir istorinę, dokumentinę medžiagą, konsultacijas ir paramą, Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus nuoširdžiai dėkoja:

Lietuvos Respublikos Prezidento Kanceliarijos archyvui
Viešajai įstaigai Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009
Lietuvos nacionaliniam radijui ir televizijai
TV režisierei Lilijai Kopač ir televizijos laidos Menora kūrybinei grupei
Rašytojui Icchokui Merui, Teisuolių Projekto vadovui
Katiai Gusarov, Jad Vašem Teisuolių departamento darbuotojai (Izraelis)
Humanitarinių mokslų dr. Arūnui Bubniui
Linui Vildžiūnui, Holokausto ir žydų kultūros Lietuvoje studijų centro Atminties namai valdybos pirmininkui
Kauno IX forto muziejui
Žemaičių muziejui Alka
Sofijai Ligijai Makutėnienei, Sofijos Binkienės asmeninio archyvo saugotojai
Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriui
Žibuntui Mikšiui – Ž. Mikšio fondo įkūrėjui, O. Šimaitės rankraščių ir fotografijų saugotojui
Kaziui Kęstučiui Šimui
Rimantui Stankevičiui
Majai Rosenblum
Solomonui Abramovičiui
Jakovui Zilbergui
Gregory Tokeriui


Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija