Žydų gelbėtojai

Jaselskis Vladas

Vladas ir Elena Jaselskiai

Nacistinei Vokietijai okupavus Lietuvą, Elena ir Vladas Jaselskiai gyveno Kauno priemiestyje. 1944 metais Marija Macenavičienė paprašė savo brolio Vlado Jaselskio ir jo žmonos Elenos paslėpti 5 metukų mergaitę Avivą Fridmanaitę. Išnešta iš Kauno geto, mergaitė jau buvo Marijos ir Antano Macenavičių namuose. Tačiau dėl kaimynų įtarinėjimų reikėjo skubiai keisti slapstymo vietą. Jaselskiai priglaudė Avivą, tačiau labai greitai ir jų kaimynai suprato, kad pas Jaselskius yra žydų mergaitė.
Vladas Jaselskis buvo priverstas ieškoti naujos vietos vaikui paslėpti. Tolimam kaime, už šešiasdešimt kilometrų nuo Kauno, Vilkaviškio rajone gyveno Elenos Jaselskienės tėvai, Petras ir Petronėlė Brazaičiai pas kuriuos, užsisodinęs ant dviračio, Vladas ir nuvežė mergaitę. Taip buvo išgelbėta Aviva Fridmanaitė.

Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija