Žydų gelbėtojai

Jonaitis (Janavičius) Kazys

ONA BALIUTIENĖ
ADOLFAS BALIUTIS
JUOZAS BALUTIS
VANDA JANAVICIUS(JANAVIČIENĖ)
KAZYS JONAITIS (JANAVIČIUS)


Izraelyje gyvenanti Lili Winterfeld (Lilė Bokšickaitė) kreipėsi į Jad Vašem ir į Valstybinį Vilniaus Gaono žydų muziejų dėl savo gelbėtojų pripažinimo Pasaulio Tautų Teisuoliais ir apdovanojimo Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi.
Prieškariu Šeinos ir Mendelio Bokšickių šeima Alytuje buvo labai gerai žinoma. Šeimos galva advokatas Mendelis Bokšickis daugelį metų buvo Alytaus miesto tarybos narys, lietuviškos Alytaus policijos ir savanorių ugniagesių brigados steigėjas. Už savo laimėjimus jis buvo gavęs kelis medalius.
Prasidėjus karui, advokato M. Bokšickio šeima su dviem vaikais atsidūrė Vilniaus gete. Advokatas Bokšickis buvo nužudytas 1941 m., jo žmona nužudyta Paneriuose 1943 m., likviduojant Vilniaus getą.
Karo metais penkiolikmetis Bokšickių sūnus Saadia, dabar Izraelyje gyvenantis garsus skulptorius Saadia Bahatas, pergyveno Holokaustą ir liko gyvas. Jis kalėjo net penkiose koncentracijos stovyklose.
Į Lilės Bokšickitės gelbėjimą buvo įsitraukusios kelios lietuvių šeimos. Iš Vilniaus geto Lilė pabėgo prieš jo likvidaciją. Iš pradžių ji gyveno Vilniuje pas Kazį Janavičių (vėliau Jonaitį). Apie porą savaičių Lilė Bokšickaitė gyveno pas Kazio Janavičiaus draugą, ją globojo ir rašytojo Balio Sruogos žmona Vanda Sruogienė.
Kai Vanda Sruogienė gavo Lilei fiktyvų asmens dokumentą, Kazys Janavičius nuvežė merginą į Alytų savo motinai Vandai Janavičienei. Pas Vandą Janavičienę Lilė gyveno apie mėnesį, bet ten buvo pavojinga. Tada Vandos Janavičienės pažįstamas Juozas Balutis surado Lilei prieglobstį Veisiejų rajone, Paliūnų kaime, savo brolio Adolfo ir jo žmonos Onos Baliučių šeimoje. Pas Oną ir Adolfą Baliučius Lilė Bokšickaitė gyveno iki karo pabaigos. Visus ją gelbėjusius žmones ji prisimena labai šiltai.
Frontui artėjant, Lilės Bokšickaitės gelbėtojas Kazys Janavičius pasitraukė į Vakarus. 1947 m. iš Vokietijos jis persikėlė į JAV, su žmona Liliana gyveno ir mirė Čikagoje. JAV Kazys Janavičius ir jo žmona Liliana pavardes pasikeitė į Jonaitis. Vanda Janavičienė pasikeitė pavardę į Janavicius.
Kazys Jonaitis (Janavičius), Vanda Janavicius (Janavičienė), Juozas Balutis, Adolfas ir Ona Baliučiai 2014 m. pripažinti Pasaulio Tautų Teisuoliais. Vanda Sruogienė ir Balys Sruoga 2002 m apdovanoti Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiais.

Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija