Žydų gelbėtojai

Granskytė Pranciška


1941 rugpjūtį Josefas Ginas, jo žmona Rebeka ir dvi jų jaunos dukterys Alisa ir Sara buvo įkalinti Kauno gete. Nuo 1943 m. Sara dirbo vokiečių ligoninėje miesto centre. Nusisegusi privalomą nešioti geltonąją žvaigždę, Sara slapčiomis išeidavo pasivaikščioti po Kauną. Vieną dieną ji aplankė buvusią jų namų šeimininkę Prancišką (Franutę) Granskytę, užauginusią Alisą ir Sarą, kurią abi seserys labai mylėjo. Prieš karą, Josefui Ginui finansiškai padėjus, Pranciška nusipirko kioską netoli vokiečių ligoninės. Pamačiusi prie kiosko Sarą, Pranciška labai apsidžiaugė ir pasikvietė merginą aplankyti ją sesers Liudvikos (Liudos) bute. Taip Sara susitiko su Liudvika, jos vyru Antanu Baziu ir jų dukterimis Irute ir Laimute. Sara papasakojo jiems apie gyvenimą gete, apie deportacijas ir masines žudynes, ir paprašė padėti išgelbėti savo motiną ir Tanią – jos dviejų metų dukterėčią. Pranciška ir Liudvika pažadėjo susisiekti su drauge, gyvenusia kaime netoli Kauno, kuri, galbūt, sutiks priimti vaiką. Ten Taniai būtų saugu.
Praėjus kelioms dienoms po Kinder Aktzion – Vaikų akcijos (1944 m. kovo 27) Alisa Ginaitė-Benjaminovičienė (Benn) pranešė Pranciškai, kad atneš Tanią sutartą valandą – tam, kad ją nuvežtų į kaimą. Taniai suleido migdomųjų. Miegančią mergaitę įvyniojo į maišą ir paguldė į didelę pintinę, kurią Alisa išnešė pro geto vartus, išeidama kartu su žydų darbininkų brigada. Brigadai atėjus į darbo vietą, Alisa apsivilko švarką be geltonos žvaigždės ir nepastebėta nuėjo į miestą. Rizikuodama savo gyvybe, Alisa ėjo per Kauno centrą nešina didele pintinę, kurioje buvo paslėptas didžiausias turtas – vaikas. Pranciška Granskytė, jos sesuo Liudvika su vyru Antanu Baziu, žmogiški ir geraširdžiai žmonės, pasiėmė Tanią ir padėjo surasti jai prieglobstį kaime. Rizikuodami ne tik savo, bet ir dviejų mažamečių Bazių dukryčių Irutės ir Laimutės gyvybėmis, šios šeimos nariai padėjo išgelbėti Tanią ir rūpinosi ja iki pat išlaisvinimo nuo nacių.
Už Tanios Virovič gyvybės išgelbėjimą Jad Vašem suteikė Pranciškai Granskytei Pasaulio Tautų Teisuolės vardą.

Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija