Žydų gelbėtojai

Gaurilavičienė Domicėlė

Domicėlės ir Tomo Gaurilavičių šeima turėjo ūkį Rubežaičių kaime, Telšių rajone. Gaurilavičių kaimynystėje gyveno Povilo ir Stanislavos Vagnorių šeima, pas kuriuos slapstėsi Jehošua Šochotas, o pas Gaurilavičius 1943 metais gyveno Chaimo ir Jehošua motina Reizl Šochotienė. Visiems Šochotų šeimos nariams saugumo sumetimais reikėjo ne kartą keisti gelbėtojų šeimas, tačiau jei šioje gelbėtojų grandinėje reikiamu momentu nebūtų atsiradę gerų ir patikimų žmonių, Reizl Šochotienei ir jos sūnums Chaimui ir Jehošua nebūtų pavykę išgyventi.

Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija