Žydų gelbėtojai

Brazienė (Linkevičiūtė) Jadvyga

JADVYGA BRAZIENĖ (LINKEVIČIŪTĖ) (1925–2015)

Juozas ir Kazimiera Linkevičiai gyveno Trakų r., Onuškio valsčiuje, Bijūnų kaime. Jadvyga Linkevičiūtė buvo viena iš šios poros vienuolikos vaikų. Linkevičių namuose okupacijos metais vienokios ar kitokios pagalbos sulaukė ne vienas žydas. Vieni bėgliai pabūdavo tik kelias valandas, kiti – po kelias dienas, bet visi būdavo pamaitinami ir prireikus aprengiami. Vienu momentu Linkevičių ūkyje slapstėsi net 16 žydų. Ši šeima slapstė ir sutuoktinius Henriką Purvį ir Eleną Purvienę. Vėliau ši pora pasitraukė į partizanų, kovojusių su vokiečiais, būrį. Jadvygą labai padėjus patvirtino ir Alteris Alpertas. Slapstomiems žydams pasitraukus į mišką Jadvyga Linkevičiūtė nešdavo jiems į mišką maisto, drabužių, teikdavo irnformaciją apie situaciją apylinkėse, apie vokiečių pajėgų išsidėstymą, ginkluotę ir planuojamas gaudynes, slaugė sužeistuosius. Kartą, kai nešė į mišką maistą, megina vokiečių buvo sužeista.

Jadvyga Linkevičiūtė-Brazienė 1999 metais apdovanota Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi

VVGŽM, GS, f. 1, b. 155

Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija