Išgelbėti žydų vaikai

Gidonas Šeftelis

Nepraradau gyvenimo meilės

Gidonas Šeftelis
Išgelbėti bulvių maišuose
50 Kauno geto vaikų istorijų
Parengė Solomonas Abramovičius ir Jakovas Zilbergas

Mano mama Chaviva (Libe) Levaitė gimė 1915 m. Lietuvoje, Varnių miestelyje. Jaunystėje ji buvo graži ir labai energinga, tad nestokojo žydų jaunuolių dėmesio. Uolus gerbėjas varniškis Aronas Dambė paprašė mamos rankos. Aronas buvo aštuoneriais ar dešimt metų vyresnis už mamą, dėl to ji tekėti atsisakė. Varniuose mama buvo aktyvi Ha Šomer ha Tsair narė.
1938 m. Palestinos britų valdininkai atsisakė išduoti mamai emigracijos dokumentą (sertifikatą), tad ji nutarė vykti į Kauną ir ten susirasti darbą.
Aronas Dambė 1937 m. išvyko laimės ieškoti į Palestiną, tačiau ten nepritapęs 1939 m. grįžo atgal į Kauną. Kaune sutikęs mamą, vėl pradėjo aktyviai rodyti jai dėmesį. Aronui pasipiršus antrą sykį, mama nebesipriešino ir jiedu susituokė. Aš gimiau 1940 m. vasario 6-ąją. Tėvas dirbo vyriausiuoju buhalteriu vienoje didžiųjų miesto gamyklų, mama irgi turėjo darbą kažkokioje kontoroje. Prieš karą tėvai gyveno neblogai, turėjo labai gražų butą priešais Kauno operos teatrą.
Prasidėjus karui, tėvai bandė trauktis į Rusiją, tačiau traukinį, kuriuo jie važiavo, vokiečiai susprogdino, dalis vagonų nuvažiavo toliau į rytus, bet mes, deja, buvome „ne toje pusėje“. Lietuviai sugavo likusius keleivius, visus vyrus nuvedė į šalia buvusį mišką ir sušaudė. Iki šiol nežinau, kur palaidotas mano bologinis tėvas. Mes su mama grįžome į Kauną, nežinau, nei kur apsigyvenome, nei kur ji dirbo. 1943 m. vienas vermachto kareivis, su kuriuo mama bičiuliavosi, ją perspėjo dėl artėjančios Vaikų akcijos, patarė jai išnešti mane iš geto per jo naktinį budėjimą ir perduoti į saugesnes rankas.
Buvau perduotas lenkų Vilkancų šeimai, jie mane įvaikino. Ta šeima gyveno Slobodkėje, šalia geto, augino du vaikus – sūnų ir dukrą. Už tai, kad mane priėmė, mama Vilkancams davė raktus nuo mūsų buto ir leido iš ten pasiimti viską, įskaitant ir papuošalų krepšelį, kurį ji buvo ten paslėpusi. Buvau šviesiaplaukis, mėlynakis vaikas ir niekas neįtarė, kad esu žydas. Mane išmokė melstis ir tapau lenkų katalikų sūnumi.
Likvidavus Kauno getą, mama buvo išsiųsta į Štuthofą. Pasibaigus karui, ją išvadavo sovietų kariuomenė.
Grįžusi į Kauną, mama mane surado gelbėtojų namuose. Šeimos galva Raimundas tada jau buvo paskirtas teisėju. Jie ir toliau gyveno tame pačiame name Slobodkėje. 1947-ųjų pavasarį buvo didelis potvynis, pakilęs Nemuno ir Neries vanduo apsėmė dalį miesto. Mano tėvai pasiūlė Vilkancams persikraustyti laikinai pas mus, tačiau jie atsisakė. Vieną vakarą, kai Vilkancas dar nebuvo parėjęs namo, visa jo šeima paskendo. Vėliau jis vedė antrą kartą, mano tėvai padėjo kiek galėdami jo naujajai šeimai. 1967 m. Vilkancas dalyvavo mano vestuvėse. Deja, jis tapo alkoholiku, nuo to ir mirė 1968 metais.

Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija