Žydų gelbėtojai

Irena Gaižauskienė

Irena GAIŽAUSKIENĖ
Irena Gaižauskienė ir Cilė Švabaitė sušaudytos 1944 metais šalia Kauno geto

Liudija Fenia Švabaitė, Cilės sesuo:

Irena Gaižauskienė dėjo didžiausias pastangas, kad išgelbėtų mano vyresniąją seserį Cilę, kuri buvo pasilikusi gete. Naktimis, tarybinių lėktuvų antskrydžių metu, ji daug kartų buvo nubėgusi į Vilijampolę ir, pasinaudodama hitlerininkų sumišimu, prieidavo prie vielų užtvaros, susitikdavo su seserimi ir tardavosi, kaip jai pabėgti iš geto. Kartą ji paėmė visas savo brangenybes ir norėjo papirkti prie geto vartų stovintį vokiečių patrulį. Jai pavyko pervesti seserį į kitą gatvės pusę, bet, nespėjus nueiti net keleto metrų, pasigirdo šūvis, ir abi buvo užmuštos. Ši narsi, pasiaukojanti moteris žuvo, gelbėdama kito gyvybę. Šviesus šio puikaus žmogaus paveikslas amžinai išliks mano širdyje.

„Ir be ginklo kariai“. Sud. S. Binkienė. Vilnius, 1967
raktažodžiai: Gelbėtojai Gaižauskienė
Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija