Žydų gelbėtojai

Zaksas Pranas

Pranas ZAKSAS
Marijona ZAKSAITĖ
Ona VILEIKIENĖ (Zaksaitė)
Jonas VAITKUS


Pranas Zaksas (gim. 1921 m.) su savo seserimis Ona (gim. 1925 m.) ir Marijona (gim. 1927 m.) karo metais gyveno Raseinių rajone, Gūrų kaime. Jų tėvai jau seniai buvo mirę, ūkyje šeimininkavo Pranas Zaksas, seserys Ona ir Marijona Zaksaitės ir jų brolis pagal motiną Jonas Vaitkus. Per visą vokiečių okupacijos laikotarpį šie žmonės slėpė ir išmaitino Samsoną Milnerį ir jo jaunesnįjį sūnų Berelį. Zaksai buvo pažįstami su Milnerio šeima dar prieš karą. Samsonas Milneris turėjo malūną, jo namai buvo už kilometro nuo Zaksų vienkiemio. Karui prasidėjus, pas Zaksus atėjo prašytis pagalbos Samsonas Milneris su abejais sūnumis – jaunesniuoju Bereliu ir vyresniuoju Aronu, kartu su jais buvo ir Milnerio žmonos brolis Kaganas. Vyrenysis Milnerio sūnus Aronas ir žmonos brolis Kaganas nuėjo pas kaimynystėje gyvenusį Zaksų pusbrolį Vincentą Račiūną, o Samsonas Milneris su jaunesniuoju sūnumi Bereliu pasiliko pas Zaksus. Jie išsikasė duobę po lova, antrąją slėptuvę įsirengė daržinėje po šienu. Net trys slėptuvės buvo įrengtos ir Vincento Račiūno sodyboje. Frontui priartėjus prie Raseinių, besislapstantiems teko ieškotis saugesnės vietos. Visi žydai, kuriuos pasiaukojamai gelbėjo Raseinių rajono valstiečiai – Pranas Zaksas, Ona ir Marijona Zaksaitės, Jonas Vaitkus bei Vincentas Račiūnas išgyveno. Po karo Milnerių šeima pradžioje gyveno Kaune, vėliau emigravo į Izraelį.

Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija