Žydų gelbėtojai

Venckus Pranas

VENCKUS PRANASKunigas Pranas Venckus buvo kilęs iš Upitėnų kaimo (netoli Veiviržėnų). 1918 m. P. Venckus baigė Martyno Yčo gimnaziją Voroneže, studijas tęsė Vytauto Didžiojo universitete Kaune ir Popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje, kurį baigęs įgijo teologijos mokslų daktaro vardą. Grįžęs į Lietuvą, dirbo Kauno kunigų seminarijos prefektu, dėstė filosofijos-teologijos fakultete VDU. Nacių okupacijos metais kunigas Pranas Venckus tapo pagrindiniu Aryeh Malkielio Friedmano ir Saros Jehudis Friedman dukterų Rachelės ir Sulamitos gelbėtoju, stengėsi išgelbėti ir mergaičių motiną Sarą Jehudis Friedman. Prieškariu Friedmanų šeima ir trys jų dukros Rišelė (Rischel Friedman), Rachelė (Rachel Friedman) ir Sulamita (Shulamith Friedman) gyveno Klaipėdoje, kur šeimos galva Aryeh Malkielis Friedmanas turėjo odų apdirbimo verslą. Vyresnės Friedmanų dukros Rišelė ir Rachelė lankė vieną moderniausių to laikmečio mokyklų – Karalienės Augustės Viktorijos mergaičių licėjų. 1939 m. kovą nacistinei Vokietijai aneksavus Klaipėdą, Friedmanų šeima pabėgo į Kauną, kur Aryeh Malkielis Friedmanas turėjo draugų ir anksčiau mokėsi Slabodkės ješivoje. Vyriausioji Friedmanų dukra Rišelė 1940 m. Kaune susižadėjo su Shneur Kotleriu, kuris turėjo dokumentus, leidusius jam išvykti iš sovietų okupuotos Lietuvos pas Palestinoje gyvenusį motinos tėvą. 1941 m. sausį per Odesą ir Turkiją Shneur Kotleris pasiekė Palestiną. Rišelė kartu su sužadėtiniu vykti negalėjo, tačiau 1940 lapkričio 22 d., fiktyviai Kaune susituokusi su Vokietijos piliečiu Josephu Moddeliu, 1940-ųjų gruodį išvyko į Maskvą, o iš Japonijos ambasadoriaus Yoshitsugu Tatekawa gavusi tranzitinę Japonijos vizą 1941 m. Rišelė Friedman (kaip Rischel Moddel) per Vladivostoką pasiekė Japoniją, iš ten – Šanchajų. Šanchajuje pateko į getą, patyrė daug sunkumų, susirgo ir tik 1947 m. jai pavyko pasiekti JAV. Neįtikėtino ryžto dėka, įveikusi daugybę sunkumų vyriausioji Friedmanų dukra po 9 išsiskyrimo metų 1949 m. JAV susituokė su savo sužadėtiniu rabinu Shneuru Kotleriu ir prisijungė prie Beth Medrash Govoha bendruomenės. Šią garsiąją ultra ortodoksų iš Lietuvos ješivą 1943 m. Lakewoode, New Jersey įkūrė Shneur’o Kotlerio tėvas, garsus ortodoksų rabinas Aharonas Kotleris. Per Holokaustą Kaune Aryeh Malkielio Friedmano ir jo žmonos Saros Jehudis Friedman likimas susiklostė tragiškai: A. M. Friedmanas buvo nužudytas Kauno IX forte. Manoma, kad tai įvyko per Didžiąją akciją 1941 spalio 29 d. Jo žmona Sara Jehudis Friedman su mažąja Sulamita iš pradžių buvo Telšių gete, iš ten pabėgo, pasiekė Kauno getą, buvo varoma į priverstinius darbus Aleksoto aerodrome, vėliau prisijungė prie žydų partizanų Kėdainių r. miškuose. 1944 m. rugpjūčio 30 d., naciams apsupus partizanus ir kilus brutaliam mūšiui, Sara Jehudis Friedman buvo nužudyta. Tai liudija šių kovų dalyvio Moshe Koniuchovskio laiškai. Friedmanų dukterys Rachelė ir Sulamita išliko gyvos tik savo globėjo kunigo Prano Venckaus dėka. Seserims Rachelei ir Sulamitai Friedman kunigas P. Venckus gavo suklastotus dokumentus ir surado žmones, kurie sutiko jas priglausti. Kunigas ne kartą gelbėjo mergaites. Kartą, gelbėdamas Sulamitą, P. Venckus kartu su mergaite atsidūrė labai pavojingoje situacijoje – per kratą ligoninėje, kurios metu naciai ieškojo žydų, kunigas buvo šalia Sulamitos ir pasakė, kad jis gerai pažįsta šios mergaitės šeimą ir įtikino policininkus, kad ji yra lietuvė, taip išgelbėdamas Sulamitai gyvybę. Apie kunigo P. Venckaus pagalbą liudija ir jos sesuo Rachelė 1945 m. rašytame laiške savo vyresniajai seseriai Rišelei. Nors seserys Rachelė ir Sulamita Friedman slapstymosi metu patyrė daug sunkumų, ne kartą joms teko keisti slapstymosi vietas, tačiau padedant kunigui Pranui Venckui joms pavyko išlikti gyvoms. Rachelė Friedman (vėliau Rachel Sarne) su padirbtais dokumentais Onutės Kelertaitės vardu buvo išvežta darbams į Vokietiją ir ten sulaukė karo pabaigos, o Sulamita Friedman (vėliau Shulamith Volpe), kunigui P. Venckui globojant, buvo išgelbėta Lietuvoje. Dėl kunigo Prano Venckaus apdovanojimo Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi kreipėsi garsiosios Lakewoodo Beth Medrash Govoha ješivos prezidentas, rabino Shneuro Kotlerio ir Rischelės Friedman Kotler sūnus rabinas Aaronas Kotleris.raktažodžiai: gelbėtojai Pranas Venckus
Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija