Žydų gelbėtojai

Varčikas Vladas

Sofija BINKIENĖ, Kazys BINKIS, Lilijana BINKYTĖ-MOZURIŪNIENĖ, Vladas VARČIKAS, Irena NACEVIČIŪTĖ-DAMIJONAITIENĖ, Gerardas BINKIS, Eleonora BINKYTĖ

Nuo pat pirmųjų vokiečių okupacijos Lietuvoje dienų, įsigalėjus Lietuvos piliečių žydų persekiojimui ir negailestingam naikinimui, jau sunkiai sergančio žymaus poeto, dramaturgo Kazio Binkio žmona, žurnalistė Sofija Binkienė kartu su savo šeimos nariais įsitraukė į aktyvią žydų gelbėjimo veiklą. Binkių namai tapo pagrindiniu adresu Kauno miesto žydams. Čia buvo planuojami pabėgimai iš geto, padirbinėjami dokumentai. Binkių šeimoje pastoviai gyvendavo bent keli žmonės ką tik pabėgę iš geto, kol būdavo surandama kita saugi vieta, kai kurie užsilaikydavo ilgam.
Binkių šeimoje rado prieglobstį: Gita Judelevičiūtė, Raja Judelevičienė, Pesia Melamed, Mironas Ginkas, Fruma-Mania Ginkienė, Kama Ginkas, Sonia Ginkaitė-Šabadienė, Beba Šatenstein-Taborisky, Gutia Šmuklerytė, Roza Stenderienė, Adina Segal, Samuelis Segalis ir daugelis kitų
Tris ilgus karo metus metus savo gyvybėmis rizikavo visi Binkių šeimos nariai – Sofijos Binkienės dukterys Lilijana ir Irena, Kazio Binkio vaikai – Gerdas ir Eleonora bei, per karą tapęs šios šeimos nariu Lilijanos vyras – Vladas Varčikas.

Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija