Žydų gelbėtojai

Balčikonis Antanas

Agota Balčikonienė

Kauno Žydų Bendruomenei

PAREIŠKIMAS

1993 09 27
Kaunas

Mes, Balčikonių šeima: Antanas Balčikonis gimęs 1900 m. Panevėžio raj, Daumėnų kaime (miręs 1988 m.), Agota Balčikonienė gimusi 1914 m. Panevėžio raj., Bernatonių kaime ir sūnus Algimantas Antanas Balčikonis gimęs Panevėžio raj, Daumėnų kaime tuo metu gyvenome Panevėžio raj, Daumėnų kaime.
1944 m, liepos mėn. vakare pasigirdo beldimas į langą. Atidarius duris išvydome tris išsigandusius jaunuolius. Drebėdami iš baimės jie prašėsi išgelbėti gyvybę ir suteikti prieglobstį.
Situacija buvo labai sudėtinga, nes tai buvo gyvybės ar mirties klausimas.
Nežiūrint viso pavojingumo, nutarėme rizikuoti ir priglausti šiuos jaunuolius:
1. Mina Mirvisaitė-Kalmanavičienė;
2. Abramas Gordonas;
3. Libala (pavardės neprisimenu).
Šie jaunuoliai gyveno pas mus specialiai įrengtoje slėptuvėje. Taip jie išgyveno iki ateinant tarybinei armijai.
Mina Mirvisaitė paliko mūsų ūkį pilnai pasibaigus karui ir išvažiavo į Kauną. Šiuo metu gyvena Izraelyje.
Abramas Gordonas išėjo į Tarybinę armiją (girdėjome, kad jis žuvo karo pabaigoje), o panelė Libala pagal turimas žinias šiuo metu gyvena Izraelyje.Šį trumpą įvykių aprašymą
pilnai tvirtinu:
Mina Mirvisaitė-Kalmanovič,
gyvenanti Izraelyje
Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija