Žydų gelbėtojai

Sondeckis Jackus

Jackus SONDECKIS 1943 metais iš Vilniaus geto pavyko pabėgti Marijai Petuchauskienei su 11 metų sūnumi Marku. Jos vyras Samuelis Petuchauskas pirmomis karo dienomis buvo sušaudytas Paneriuose. 1921–1940 m. S. Petuchauskas dirbo Šiaulių miesto viceburmistru, jis ir šeima buvo gerai pažįstami su Jackaus Sondeckio – burmistro šeima. Sužinojęs apie našlės M. Petuchauskienės ir sūnaus pabėgimą, o taipogi apie tai, kad jie neturi kur pasislėpti, Jackus Sondeckis ryžosi padėti. Jis sutiko paslėpti Petuchauskus savo ūkyje Šašaičių kaime, prie Žemaičių Kalvarijos, kuriame nuolatos šeimininkavo jo sesuo Eugenija Sondeckytė-Kazlauskienė su vyru Juozu Kazlausku. Jackus Sondeckis su žmona ryžosi šiam žygdarbiui, patys turėdami du nepilnamečius vaikus – Danguolę ir Saulių. Ryžosi ir J. Sondeckio sesuo E. Kazlauskienė su vyru, kurie rizikavo savo ir savo trijų vaikų – mažosios Alinos, Algio ir Gedimino gyvybėmis. Jausdami nuolatinį Jackaus Sondeckio rūpestį, E. ir J. Kazlauskai slapstė ir visokeriopai globojo, saugojo savo ūkyje Mariją Petuchauskienę ir Marką Petuchauską. O kai iškildavo pavojus, slėpė pas kaimynus, kitus ūkininkus. Žymus Lietuvos meno veikėjas Markas Petuchauskas dabar gyvena Vilniuje.

Gyvybę ir duoną nešančios rankos, 1 sąsiuvinis,
Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus. Vilnius, 1997
Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija