Žydų gelbėtojai

Rondomanskis Andrius

1941 m. rugpjūčio mėnesį Kauno gete buvo įkalinta dantų gydytoja Beilė Baronienė su dukra Dina. Beilės Baronienės ir buvusios kaimynės Felicijos Rondomanskienės pastangomis pavyko nustatyti abipusį ryšį. Beilė Baronienė nuolat rasdavo būdų pasišalinti iš geto ir pasiekti Feliciją Rondomanskienę Savanorių prospekte. Tik su jų žinia bėgliai buvo aprūpinami maistu, drabužiais, nakvyne, fiktyviais asmens dokumentais ir prieglobsčiu pas patikimus žmones. Šioje rizikingoje veikloje aktyviai ir pasiaukojančiai dalyvavo visa Rondomanskių šeima. Nežinia kam įskundus, Felicija ir Andrius Rondomanskiai buvo tardomi gestape, bet jų kaltė nebuvo įrodyta.
1944 m. liepos mėn., baiminantis geto likvidavimo ir frontui artėjant prie Kauno, Beilei Baronienei su dukra pavyko pabėgti iš geto. Joms buvo įrengta slaptavietė Rondomanskių šeimos vasarvietėje Stabaunyčios kaime prie Babtų. Ten prie jų prisijungė ir Dinos būsimasis vyras Steinbergas. Išvijus hitlerinę kariuomenę, jiems visiems pavyko emigruoti į Izraelį.
.

Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija